Політика конфіденційності

 

Дана Політика конфіденційності (далі – Політика) розроблена фізичною особою-підприємцем Романюк Аліною Василівною, РНОКПП 3201306268, виписка з ЄДР № 2004800000000255059 від 09.03.2021 року, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України, надалі – Виконавець

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які використовуються в цій Політиці:

 

1.1.1. «Ресурс» — веб-сторінка, розташована на доменному імені https://alinasandal.com/, мобільний додаток, месенджер, веб-клієнт та/або інші сайти, продукти і сервіси, що знаходяться в мережі Інтернет, які належать Виконавцю та мають посилання на цю Політику.
 

1.1.2. Виконавець – фізична особа-підприємець Романюк Аліна Василівна, РНОКПП 3201306268, яка організовує і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
 

1.1.3. «Користувач» — будь-яка фізична особа, яка розмістила персональні дані за допомогою реєстрації/користування Ресурсом.
 

1.1.4. «Сайт» — веб-сторінка, розташована на доменному імені: https://alinasandal.com/, і керована Виконавцем, включаючи сукупність всієї розміщеної на Сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана Політика є офіційним документом Виконавця і визначає порядок обробки персональних даних Користувачів.
 

2.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в тому числі його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.
 

2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом персональних даних Користувача, регулюються цією Політикою та чинним законодавством України.
 

2.4. Чинна редакція Політики є публічним документом, розроблена Виконавцем і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при користуванні Ресурсом.
 

2.5. Виконавець має право вносити зміни в Політику конфіденційності.
 

2.6. При внесенні змін до Політики, Виконавець повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Ресурсі.
 

2.7. Використання Користувачем Ресурсу означає згоду з цією Політикою та умовами обробки персональних даних Користувача.
 

2.8. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Ресурсу.
 

2.9. Виконавець не перевіряє достовірність персональних даних, що передаються Користувачем Ресурсу.

3. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

3.1. Персональні дані Користувача, які передаються Користувачем Виконавцю за його згодою: 

 

3.1.1. прізвище, ім’я, по-батькові Користувача,


3.1.2. контактний телефон Користувача,
 

3.1.3. адреса електронної пошти (e-mail),
 

3.1.4. адреса,
 

3.1.5. додаткова інформація, що надається Користувачем.

 

 

3.2. Автоматично відбувається збір інформації про Користувача щодо:

 

3.2.1. його геолокації,
 

3.2.2. пристроїв, з яких він заходить на Ресурси,
 

3.2.3. IP адреси,
 

3.2.4. операційної системи пристрою Користувача,
 

3.2.5. типу браузера Користувача.

 

 

3.3. Передача персональних даних Користувачем Виконавцю здійснюється при:

 

3.3.1. реєстрації та відвідуванні свого аккаунту на Ресурсі,
 

3.3.2. завантаженні, підписанні та перегляді електронних документів;
 

3.3.3. створенні або редагуванні свого аккаунту на Ресурсі,
 

3.3.4. зверненні в технічну підтримку на Ресурсі
 

3.3.5. коментуванні будь-якого матеріалу на Ресурсі;


3.3.6. заповненні форм, в яких необхідно вказати будь-яку інформацію про себе.

 

 

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів: законності цілей і способів обробки персональних даних; відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних; відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способом обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних; неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.
 

 

3.5. Виконавець здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди в цілях: ідентифікації Користувача; встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Ресурсу, для здійснення діяльності з надання послуг; надання Користувачеві інформації рекламного характеру; надання Користувачеві інформації щодо отримання послуг, які надаються Виконавцем.

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.
 

4.2. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в розділі 3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.
 

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.
 

5.3. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
 

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого Користувача на підставі його звернення, або з ініціативи виконавця без пояснення причин шляхом видалення Виконавцем інформації, розміщеної Користувачем, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувачі мають право:

 

7.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;
 

7.1.2. на підставі запиту отримувати від Виконавця інформацію, що стосується обробки його персональних даних.
 

7.1.3. отримувати інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
7.1.4. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 

7.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 

7.1.6. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 

7.1.7. знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

 

 

7.2. Користувачі зобов’язані:

 

7.2.1. надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Ресурсом;
 

7.2.2. дотримуватися вимог законодавства при користуванні Ресурсом та наданні персональних даних.

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

8.1. Виконавець приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, від незаконної обробки, а також від інших неправомірних дій.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі порушення норм законодавства про захист конфіденційної інформації, а також положень даної Політики сторони несуть відповідальність встановлену законом.
 

 

9.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Виконавець не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

 

9.2.1. стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
 

9.2.2. була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Виконавцем;
 

9.2.3. була розголошена за згодою Користувача.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У спорах, що виникають із відносин між Користувачем Ресурсу та Виконавцем, першочерговим є вирішення спору у досудовому порядку шляхом пред’явлення претензії.
 

10.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
 

10.3. У випадку не врегулювання спору у досудовому порядку сторони  можуть звернутися до суду відповідно до вимог чинного законодавства України.
 

10.4. До цієї Політики і відносин між Користувачем та Виконавцем застосовується чинне законодавство України.

11. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE, ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ANALYTICS ТА ІНШИХ АНАЛІТИЧНИХ СЕРВІСІВ

11.1. Файл «cookie» (невеликий файл з налаштуваннями профілів) використовуються для опису інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, які зберігаються у браузері, а потім відправлені на той самий сайт, якщо його буде повторно відвідано. Cookie зберігають вподобання та налаштування Користувачів на сайті, наприклад, такі як мова, місце перебування, інформація про перегляд реклами тощо.
 

11.2. При роботі Сайту нами використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера користувачів, які відвідують Сайт повторно, в цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Можна налаштувати браузер так, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку.
 

11.3. Google Analytics, Facebook Pixel та інші аналітичні сервіси для аналізу інтернет-сайтів та додатків. За допомогою Google Analytics та інших аналітичних сервісів ми збираємо статистику про відвідування Сайту, таку як відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, домени, Інтернет-провайдер ів і країни походження Користувачів, а також адреси сайтів, відвіданих до і після Сайту тощо. Проте, жодна з цих дій не пов’язана з Користувачами особисто і вимірюється тільки в сукупності.
 

11.4. Використання цієї інформації допомагає Виконавцю робити Сайт максимально зручним і корисним для Користувачів, підтримувати, захищати і розвивати сервіси Сайту.

12.     Додаткові умови

12.1. Виконавець має право вносити зміни у чинну Політику без згоди та завчасного повідомлення Користувача.
 

12.2. Нова Політика вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 

12.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на e-mail адресу alinasandalmotion@gmail.com.